Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΑΡΤΑ:Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άρτας την Τετάρτη 09-12-2015 και ώρα 6:30μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Αρταίων και..
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης έτους 2016».Στις 19:30 θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. με 27 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.