Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση της Ένωσης Βιομηχάνων-Βιοτεχνών Ιωαννίνων

Για την αύξηση τελών στη ΒΙ.ΠΕ. από τον Δήμο Ζίτσας

Προς μεγάλη μας έκπληξη και μετά λύπης, διαπιστώσαμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζίτσας, κατά τη συνεδρίασή του, την 4.12.2015, εγκρίνοντας τον υποβληθέντα από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμό έτους 2016, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όλως αυθαιρέτως, την ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ των τελών καθαριότητας στην...
περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.Ιωαννίνων, ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 37%, με ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων τελών από 1.01.2016, χωρίς την προηγούμενη πρόσκληση και ακρόαση του Σωματείου μας!!!Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε, να προσβάλλουμε την ως άνω παρανόμως ληφθείσα απόφαση και τις συνακόλουθες με αυτήν συμπροσβαλλόμενες πράξεις, προσφεύγοντας στα αρμόδια όργανα, ως ένδειξη της έντονης διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειάς μας, για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που είναι εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, με ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ τελών καθαριότητας, η οποία επιβάρυνση θα ωθήσει μετά βεβαιότητας τις επιχειρήσεις μας ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΚΕΤΟ.

ΈΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ