Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ" ζητούν Τεχνικό Διευθυντή

Ο όμιλος "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Pack ABEE", αναζητά να προσλάβει ένα άτομο με την ειδικότητα: "Τεχνικός Διευθυντής", που υπάγεται ως θέση στoν Διευθυντή Εργοστασίου της εταιρείας Πλαστικά Θράκης Pack ABEE με έδρα τα Ιωάννινα. Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται η οργάνωση προληπτικής/προβλεπτικής συντήρησης, η οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών, η διοίκηση προσωπικού, η σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμού δαπανών συντήρησης, η ανάπτυξη ανθρωπινου δυναμικού, η δημιουργία ομάδας και η συνεχή βελτίωση των...
δεικτών απόδοσης. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 1) Πτυχίο ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης, 2) Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 3) Ηλικία έως 40 ετών, 4) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση Βιομηχανίας, 5) Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency), 6) Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) και χρήσης ERP, 7) Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη και 8) Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα. Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: career@thraceplastics.gr. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-98.75.000. Κωδικός θέσης: PRD001.