Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΕΝΝΑ:Συνάντηση Γ.Μήτση,με τον αερολιμενάρχη Β.Μητσιμάρη

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων μεταξύ του Προέδρου κ. Ιωάννη Β. Μήτση και του Αερολιμενάρχη Βασιλείου Μιτσιμάρη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου,σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων.Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος και καλοπροαίρετος διάλογος από τον οποίο προέκυψε ότι η Υ.Π.Α έχει εγκρίνει πίστωση για αγορά ενός...
μηχανήματος «ΤΖΙΜΠΑ» σε αντικατάσταση του «ILS» για την ομαλή προσγείωση των αεροσκαφών και αναμένει την έγκριση και την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 95% με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης 30-6-2016.Συζητήθηκαν επίσης, το θέμα του βαθμού πυρόσβεσης του Αεροδρομίου που πρέπει να αυξηθεί από πέντε σε έξι, με αγορά μηχανήματος ή πρόσληψης προσωπικού, τις περικοπές δρομολογίων που δεν εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα ούτε το γιαννιώτικο λαό, σε συνάρτηση με τις υψηλές χρεώσεις των εισιτηρίων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής μας, για τα οποία μας παρέπεμψε στον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Βασιλάκη, όπου θα πραγματοποιήσουμε σχετικές παρεμβάσεις γιατί πιστεύω πως υπάρχουν περιθώρια μείωσης των εισιτηρίων σε συνδυασμό με αλλαγές δρομολογίων που θα εξυπηρετούν τόσο τα συμφέροντα του επιβατικού κοινού όσο και της εταιρείας συγχρόνως, διότι θα αυξηθούν οι επιβάτες άρα και τα έσοδά της.Σε ότι αφορά το φλέγον θέμα της ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αεροδρομίου Ιωαννίνων το οποίο δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε σύμβαση το 2006 με παράδοση το 2009 μετά από πέντε συνεχείς παρατάσεις προσδιορίστηκε ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 12-2-2016.Στην παραπάνω ημερομηνία δεν πρόκειται να παραδοθεί το έργο, άρα πάμε σε «Νέες Παρατάσεις;» αφού η ανάδοχος εταιρεία δεν συνεχίζει τις εργασίες περαίωσης με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν χρήματα.Πράγματι, έχουν απομείνει εργασίες ολοκλήρωσης του έργου έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.500.000), που πρέπει να καταβληθούν από εθνικούς πόρους και στον κρατικό προϋπολογισμό ενεγράφη πίστωση μόνο 650.000 χιλιάδων ευρώ με αποτέλεσμα η ανάδοχος εταιρεία να μην μπορεί να εκτελέσει το έργο.Ευχαρίστησα τον κ. Αερολιμενάρχη για την εμπεριστατωμένη και εποικοδομητική συζήτηση και επισήμανα ότι όλοι οι φορείς πρέπει να κάνουμε κοινές και συντονισμένες - παρεμβάσεις, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στο κυριότερο, σε κεντρικό στον αρμόδιο Υπουργό και τον Πρωθυπουργό της Χώρας, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να έχουμε ένα σύγχρονο Αεροδρόμιο που να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας γιατί πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους ότι :
ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.