Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

1,9 εκ, ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη μεταφορά των μαθητών και το διατροφικό επίδομα

Διαβάστε τα ποσά αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα

Το ποσό των 1.703.300 ευρώ κατέβαλε το υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ επίσης της καταβλήθηκε και το ποσό των 151.345 ευρώ για το διατροφικό επίδομα. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.854.645 ευρώ και πιο συγκεκριμένα κατανέμεται για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών, για εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2014-2015 και έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2015-2016. Επίσης κατανέμεται για την...
καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους μεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τον Νοέμβριο. Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα τα ποσά που δόθηκαν είναι τα εξής:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
Π.Ε.ΑΡΤΑΣ: 533.800 ευρώ
Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 223.300 ευρώ
Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 644.000
Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 302.200
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ: 36.925 ευρώ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 20.420 ευρώ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 60.000 ευρώ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ: 34.000 ευρώ