Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Το 7ο Περιφερειακό Γραφείο του ιδρύει στα Γιάννενα ο ΣΑΤΕ

Με την περιφερειακή συνέλευση των μελών του, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας θα εκλεγεί και η περιφερειακή αντιπροσωπεία, ξεκινά η λειτουργία του 7ου Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8.Στη διάρκεια της περιφερειακής συνέλευσης, ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης και άλλα μέλη του Προεδρείου θα...
ενημερώσουν τα μέλη για τα τρέχοντα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον εργοληπτικό κόσμο, όπως: η χρηματοδότηση - περάτωση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ο προγραμματισμός του ΕΣΠΑ 2014-2020, το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων και Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, το συζητούμενο νομοσχέδιο ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, καθώς, επίσης και τα ζητήματα της μη εξόφλησης του ΦΠΑ μεγάλης κατηγορίας έργων, του συμψηφισμού οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και το ΕΣΗΔΗΣ κ.ά.Σημειώνουμε ότι η ίδρυση του Περιφερειακού Γραφείου στα Ιωάννινα, αίτημα των μελών της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, ουσιαστικά συμπληρώνει την περιφερειακή διάρθρωση του Συνδέσμου, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 900 μέλη, όλες τις μικρές και μεγάλες εργοληπτικές εταιρίες της χώρας.