Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ:39 κλήσεις για άντληση υδάτων,δέχθηκε η Πυροσβεστική

Ανακοίνωση της Π.Υ. Πρέβεζας

Στις 25-11-2015 και από ώρα/12:03΄ μέχρι στις 25-11-2015 και ώρα/20:30΄ η Υπηρεσία μας δέχθηκε τριάντα εννέα (39) κλήσεις για παροχή βοήθειας (άντληση υδάτων) σε κατοικίες, λόγω έντονης βροχόπτωσης. Η Υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε άμεσα με τέσσερα (4) συνεργεία και δέκα (10) άτομα προσωπικό και πραγματοποίησε άντληση υδάτων από δεκατρείς (13) κατοικίες στο...
Δήμο Πρέβεζας. Στα λοιπά είκοσι έξι (26) περιστατικά, κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, δεν έγινε καμία ενέργεια είτε λόγω χαμηλής στάθμης των υδάτων, είτε λόγω αναρμοδιότητας.