Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Τρεις (3) ωρομίσθιους καθηγητές θα προσλάβει η Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2015-2016 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, δύο (2) ατόμων ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄τάξης Ε.Ν, για τα Ναυτικά μαθήματα και ενός (1) ατόμου ειδικότητας Κοινωνιολογίας και ελλείψει αυτού πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών με ειδίκευση στη Κοινωνιολογία, για τα μαθήματα: Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία και...
Διοικητικές Δεξιότητες, Διαχείριση Κρίσεων (για το εαρινό εξάμηνο). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης είναι η 18η Νοεμβρίου 2015. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου στο τηλέφωνο 26820-22095-97 και εσωτερικό 115. Αρμόδιοι: Επικ/στής Λ.Σ Μπρίκου Κατερίνα και Επικ/στής Λ.Σ Βασιλάκη Παρασκευή. Για να διαβάσετε αναλυτικά την ποκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ