Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ:Έργο 200.000 € στο Πράσινο Ταμείο για το Μονολίθι και τα Ποτιστικά

Ένα σημαντικό έργο για τις Τ.Κ. Μονολιθίου και Ποτιστικών, προϋπολογισμού 200.000 €, εντάχθηκε στο Πράσινο Ταμείο, μετά από υποβολή σχετικής πρότασης από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015.Οι παρεμβάσεις και στους δύο οικισμούς αναδεικνύουν και αξιοποιούν κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται σε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και είτε...
αποτελούν χώρους πρασίνου (όπως είναι η θέση Αγ. Κυριακής Μονολιθίου), είτε αποτελούν πλατείες οικισμών, σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος των οικισμών, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.