Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ο “ΣΤΑΘΜΟΣ” συμμετέχει ενεργά στην Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας του Δήμου

Ο “ΣΤΑΘΜΟΣ” το Υπόγειο Πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας των Ιωαννίνων, στηρίζει την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, προς όφελος του πολίτη, συμμετέχοντας ως ενεργό μέλος της πόλης των Ιωαννίνων στο πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας του Δήμου Ιωαννιτών, με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης της πόλης.Η πλατφόρμα αυτή θα εξασφαλίζει σε πραγματικό χρόνο την εποπτεία των χώρων στάθμευσης μέσω...
ειδικής εφαρμογής και σε πραγματικό χρόνο την πληροφόρηση των οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε δύο χώρους στάθμευσης (τον “ΣΤΑΘΜΟ”, το Υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας καθώς και το Δημοτικό πάρκινγκ) μέσω δυο πινακίδων πληροφόρησης, σε κεντρικές οδούς της πόλης.Παράλληλα εξασφαλίζει την εποπτεία του οδικού δικτύου του κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων και την δυναμική πληροφόρηση των διερχόμενων οδηγών σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω των τεσσάρων πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων VMS.Ο “ΣΤΑΘΜΟΣ” είναι ο σύγχρονος, κλειστός και φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, που αλλάζει τα δεδομένα της στάθμευσης στην πόλη των Ιωαννίνων και συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών της.