Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Αύριο Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ανοίγει το πρόγραμμα 12.700 θέσεων στον ΟΑΕΔ

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ με τον τίτλο: «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» για τη στήριξη 12.700 εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Με το πρόγραμμα αυτό κόστους 65 εκατ. ευρώ πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Η δράση αποτελείται από δύο διαφορετικά προγράμματα, που απευθύνονται σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και συνδυαστικά καλύπτουν όχι μόνο την Ήπειρο αλλά ολόκληρη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην...
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από τη Δευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στην περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα απευθύνεται: 1) Σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και 2) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους. Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα.