Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΕΝΝΑ:Όλο το ενοίκιο για το Μουσείο του Φ. Ραπακούση στο Νησί,ζητά η Μητρόπολη!

Με εξώδικο πρόσκληση που απέστειλε στον Δήμο Ιωαννιτών, η Μητρόπολη Ιωαννίνων ζητά να εισπράττει εφεξής ολόκληρο το ενοίκιο από τη μίσθωση ακινήτου στον συλλέκτη Φώτη Ραπακούση, που βρίσκεται στο Νησί Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Ελεούσης!
Πρόκειται για τα κελιά της ανατολικής πτέρυγας μιας διώροφης οικοδομής, αποτελούμενης από ισόγειο και πρώτο όροφο επιφάνειας 100 τ.μ. περίπου ο κάθε όροφος, όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα του τέλους του Αλή Πασά.

Τι λένε από τον Δήμο
«Το αίτημα της Μητρόπολης, αντίκειται προς τους όρους της συναφθείσης Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Μονής, σχετικά με τη μίσθωση δύο ακινήτων για τη λειτουργία του μουσειακού συγκροτήματος της Νήσου», είπε στην....
τοπική εφημερίδα  «Πρωινός Λόγος» αξιωματούχος του Δήμου.

Το συμφωνητικό
Σημειώνεται ότι στο Συμφωνητικό (29848/1131/11.05.2012), που υπογράφεται από τον πρώην Δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο και τον μισθωτή Φώτη Ραπακούση, αναγράφεται (άρθρο 10) ότι «το μίσθωμα, εκτός από τα δύο (2) ετήσια μισθώματα που θα προκαταβληθούν, σύμφωνα με το άρθρο της παρούσης, θα προκαταβάλλεται από το 3ο έτος της μισθώσεως και στο εξής μέχρι το τέλος του πρώτου μηνός της μισθώσεως, όσον αφορά το μεν πρώτο κτίριο κατά 50% στο Δήμο και κατά 50% στην Ιερά Μονή Ελεούσας, όσον αφορά δε στο δεύτερο κτίριο, εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μονή Ελεούσας...».Σύμφωνα με τη Σύμβαση, ως ετήσιο μίσθωμα, για μεν το πρώτο ακίνητο ορίζεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων δέκα ευρώ και για το δεύτερο κτίριο το ποσό των δώδεκα χιλιάδων δέκα ευρώ, το οποίο επιτεύχθηκε στη διενεργηθείσα δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη και αρχίζει από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η τιμή εισόδου στο μουσειακό συγκρότημα θα καθορίζεται από τον μισθωτή.Σύμφωνα με πληροφορίες, το μίσθωμα μειώθηκε – κατόπιν πρόσφατης δικαστικής απόφασης κατά 35%.

Εδώ και 16 χρόνια
Υπενθυμίζεται ότι, το Μουσείο του συλλέκτη Φώτη Ραπακούση, άρχισε τη λειτουργία του προ 16ετίας. Στεγάζονταν στο Δημοτικό ακίνητο «Μεντρεσές» στο Κάστρο. Το εν λόγω κτίριο παραχωρήθηκε δωρεάν, για μια 10ετία στην αστική και κοινωφελή εταιρεία με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία προβολής συλλογής Φωτίου Ραπακούση (υπ. αριθ. 6960/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων).Στο Συμφωνητικό, το οποίο υπέγραψε ο τότε Δήμαρχος Αναστάσιος Παπασταύρος, ορίζεται ότι ο Δήμος επιβαρύνεται με όλα τα λειτουργικά έξοδα του παραχωρούμενου για την έκθεση της συλλογής χώρου (κατασκευή βιτρίνων για τα εκθέματα, ασφάλεια κτιρίου, τηλέφωνο, καθαριότητα κ.λπ.). Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, η διάρκειά της έληξε την 15ην Νοεμβρίου 2009.Η συλλογή πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό της πόλης των Ιωαννίνων τον Φεβρουάριο του 1998, επί Δημαρχίας του Λευτέρη Γκλίναβου, στην Αίθουσα του Δημαρχείου.Τα εγκαίνια έγιναν από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο στις 21 Φεβρουαρίου 2001.
Ο Φώτης Ραπακούσης δεν διαθέτει μια συλλογή, αλλά πολλές. Και είναι η μία καλύτερη από την άλλη, καρπός πολύχρονης, πολύμοχθης και δαπανηρής αναζήτησης. Ανάμεσά τους «λάμπει» η σειρά των «Όπλων του Αγώνα».