Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Επιστημονικό συνεργάτη ζητά η Medochemie Hellas Α.Ε.

Η φαρμακευτική εταιρεία MEDOCHEMIE HELLAS A.E. είναι θυγατρική εταιρεία της MEDOCHEMIE Ltd, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, που εξειδικεύεται στην παραγωγή/εμπορία γενοσήμων φαρμάκων. Η εταιρεία στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της ζητά να προσλάβει άμεσα επιστημονικό συνεργάτη με έδρα τα Γιάννενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία μεγαλύτερη των 3 ετών σε πωλήσεις Φαρμακευτικών ή Καταναλωτικών Προϊόντων (FMCG), ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, ικανότητα διαπραγμάτευσης και...
ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων, επαγγελματική συνέπεια και ικανότητα εργασίας υπό πίεση και εξαιρετική γνώση Η/Υ. Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων (bonus), εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι στην παρακάτω διεύθυνση: Medochemie Hellas AE, Παστέρ 6, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210-6413160, Fax.: 210-6448325.