Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΟΑΕΔ - Στη δημοσιότητα οι οριστικοί πίνακες για τις 19.101 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο οριστικός πίνακας αποκλειόμενων ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης». Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν -εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους- στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες...
ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησής τους. Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, κάνοντας κλικ ΕΔΩ