Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιεί ένα ακόμη έργο στη στρατηγική της «έξυπνης πόλης»

Ημερίδα για την  «έξυπνη πλατφόρμα» που θα πληροφορεί τους οδηγούς για τις συνθήκες κίνησης στην πόλη
Ο Δήμος Ιωαννιτών παρουσίασε σήμερα το βράδυ, σε ειδική ημερίδα , μια «έξυπνη πλατφόρμα» που θα πληροφορεί τους οδηγούς για τις συνθήκες κίνησης στην πόλη.Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών, Θανάσης Μανταλόβας αναφέρθηκε  στη στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών,καθώς και στα έργα που έχουν σχεδιαστεί για το επόμενο διάστημα,προκειμένου τα Γιάννενα να γίνουν μια «έξυπνη πόλη».'Οπως σημείωσε ο κ.Μανταλόβας,ο δήμος το επόμενο διάστημα θα καταθέσει στο ΕΣΠΑ το σχέδιο για την Βιώσιμη Κνητηκότατα της πόλης.Τέλος,έφερε ως...

παράδειγμα έξυπνης διαχείρισης,το πρόγραμμα για τον νέο ηλεκτροφωτισμό στους δρόμους,το οποίο εξεικονομή εν'εργεια και πόρους και θα συνεχιστεί και το 2016,με έργα ύψους 700.000 ευρώ.Στη συνέχεια εξειδικευμένοι επιστήμονες, ανέπτυξαν θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα και τις καινοτόμες εφαρμογές.