Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα τέλη του Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο Επιμελητήριο

Κινητικότητα για τη συγκρότηση των νέων παρατάξεων

Το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2016, θα διεξαχθούν τελικά οι εκλογές στό Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων, όπως άλλωστε και στα υπόλοιπα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας (ΕΒΕ), για τη λειτουργία των οποίων προβλέπεται νέα αλλαγή της νομοθεσίας. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι οι εκλογές μπορούν να διεξαχθούν μέχρι και τέσσερις μήνες μετά τις παραπάνω προθεσμίες (τέλη 2016), καθώς παρέχεται από το νόμο η σχετική δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών να εκδώσει ανάλογη υπουργική απόφαση. Αν και βρισκόμαστε σχεδόν 10 μήνες πριν από τις...
προσεχείς εκλογές, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ξεκίνησαν οι διεργασίες για τη συγκρότηση των νέων παρατάξεων που θα λάβουν μέρος σε αυτές. Όπως δείχνουν οι πρώτες κινήσεις των ενδιαφερομένων, τίποτα δε θα θυμίζει τις τελευταίες εκλογές, καθώς το εκλογικό σκηνικό που αρχίζει να δημιουργείται και κυρίως οι παρατάξεις που θα το συνθέτουν δε θα έχουν καμία σχέση με τις παρατάξεις των ελογών του Δεκεμβρίου του 2011.