Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ:Απαγορεύεται από αύριο το μεσημερι η στάση, στάθμευση και κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στην οδό 28ης Οκτωβρίου

Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».Για το λόγο αυτό από το Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό πως:
Απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και κυκλοφορία όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, στην οδό 28ης Οκτωβρίου από τη συμβολή της με την οδό Κοραή μέχρι και...
συμβολή της με την οδό Σταδίου, την Τετάρτη 11/6/2015 από 15:30 μέχρι 21:00.Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.