Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Στο Βερολίνο ο Δήμαρχος Ζηρού για το 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Στο Βελονίνο θα βρεθεί ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής για να συμμετάσχει στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV V), στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο του γερμανικού κρατιδίου του Βερολίνου. Τίτλος του Συνεδρίου είναι «Ο Δήμος γκρεμίζει το τείχος της Κρίσης». Ο κ. Καλαντζής θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για το πως λειτουργούν στην Ευρώπη οι Δήμοι, πάνω σε...
θέματα όπως διαχείριση απορριμμάτων-πράσινη πόλη, προοδευτική ενεργειακή πολιτική, αγροτική ανάπτυξη, δήμος με κοινωνικό πρόσωπο δήμος και νέες επιχειρήσεις και τουρισμός.