Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Σήμερα η ημερίδα του δήμου,την έξυπνη εξειδίκευση

Ο Δήμος Ιωαννιτών παρουσιάζει σε ειδική Ημερίδα τη Δευτέρα, μια «έξυπνη πλατφόρμα» που θα πληροφορεί τους οδηγούς για τις συνθήκες κίνησης στην πόλη.H Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Crand Serai.Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών, Θανάσης Μανταλόβας θα αναφερθεί στη στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών για την «έξυπνη πόλη». Εξειδικευμένοι επιστήμονες, θα αναπτύξουν θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα και τις...
καινοτόμες εφαρμογές.Ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιεί ένα ακόμη έργο στη στρατηγική της «έξυπνης πόλης». Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με στόχο οι πολίτες μέσα από ηλεκτρονικούς πίνακες που τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία, να ενημερώνονται για τις συνθήκες κίνησης στην πόλη. Το έργο θα παρουσιαστεί επίσης στην Ημερίδα, όπου θα αναπτυχθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα-οφέλη για τους πολίτες και τον Δήμο, καθώς επίσης θα πραγματοποιηθεί σύντομη επίδειξη των συστημάτων που έχουν υλοποιηθεί.Έτσι στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας», ο Δήμος Ιωαννιτών και η εταιρεία Εφαρμογές Έξυπνου Λογισμικού Κυκλοφορίας και Μεταφορών Α.Ε. (INFOTRIP AE), προσκαλούν τους συμπολίτες μας στην Ημερίδα.Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
18.30-18.45 : προσέλευση
18.45- 19.00: Θανάσης Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Δήμου Ιωαννιτών. Θέμα: «Η Ευφυής Πόλη ως παράγοντας βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής- Η πόλη των Ιωαννίνων στα χνάρια της έξυπνης εξειδίκευσης».
19.00-19.15: Μαρία Μορφουλάκη, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών). Θέμα:« Βιώσιμη Κινητικότητα: Στο επίκεντρο των στόχων των έξυπνων πόλεων του μέλλοντος»
19.15-19.30: Αναστάσιος Μάνος, υπεύθυνος Ανάπτυξης INFOTRIP ΑΕ. Θέμα:«Καινοτομίες σε εφαρμογές αστικής βιώσιμης κινητικότητας».
19.30-19.45: Γιώργος Σάρρος, υπεύθυνος έργου INFOTRIP ΑΕ. Θέμα: «Παρουσίαση έργου και αποτελέσματα «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας» στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
19.45-20.00: Αθανάσιος Βραχινόπουλος, εμπορ. Δ/ντης INFOTRIP. Θέμα: « Παρουσίαση έργου και αποτελέσματα «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών "που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».