Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Δύο (2) ερευνητές θα προσλάβει το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας (Ιωάννινα) [ΙΜΒΒ-ΒΕ/ΙΤΕ], προκηρύσσει δύο θέσεις ερευνητών. Πιο συγκεκριμένα θα προσλάβει:
Έναν (1) Ερευνητή, Β' ή Γ' βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία των βλαστικών κυττάρων και της Αναγεννητικής Ιατρικής». Για κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας-Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45110, Υπόψη κας Ιωάννας Μπέμπη (Γραμματεία), Τηλ.: 26510-07352, impempi@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σχετική προκήρυξη κάνοντας κλικ ΕΔΩ
Έναν (1) Ειδικό Λειτουργικό Επιστήμονα (ΕΛΕ), Β ́ ή Γ ́ βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο: «Διαλογή κυτταρικών πληθυσμών και μελέτη ιστοϋποτύπων». Για κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας-Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45110, Υπόψη κας Ιωάννας Μπέμπη (Γραμματεία), Τηλ.: 26510-07352, impempi@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σχετική προκήρυξη κάνοντας κλικ ΕΔΩ