Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:18.932.000 ευρώ,στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αναλυτικούς πίνακες με τα ποσά της χρηματοδότησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το οικονομικό έτος 2016, περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.Συνολικά, και οι επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν με 168.390.000 ευρώ. Συγκριτικά με το...
2015, έτος κατά το οποίο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έλαβαν 210.421.614 ευρώ, η χρηματοδότηση είναι μειωμένη κατά 20%.Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αντιστοιχούν 18.932.000 ευρώ.