Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Θετικά αποτελέσματα στο 9μηνο από την Attica Group

Η Attica Group, θυγατρική του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσετα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015 τα οποία παρουσιάζουν αύξηση κατά 4,1% των ενοποιημένων Πωλήσεων (στα Ευρώ 222,47 εκατ. έναντι Ευρώ 213,69 εκατ. το εννεάμηνο 2014), σημαντική ενίσχυση των Ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA στα Ευρώ 72,86 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 36,19 εκατ. το εννεάμηνο του 2014), καθώς και των Ενοποιημένων Κερδών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και...
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT στα Ευρώ 54,87 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 18,06 εκατ. το εννεάμηνο 2014).Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 34,49 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 6,11 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιδόσεις του Ομίλου επετεύχθησαν μέσα σε ένααπαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιδεινώθηκε από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) τον περασμένο Ιούλιο.Η εξέλιξη αυτή περιόρισε σε σημαντικό βαθμό τη ρευστότητα στην οικονομία, επηρεάζοντας κατά συνέπεια το μεταφορικό έργο του Ομίλου, και γενικότερα όλου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, κατά τους δύο πιο σημαντικούς μήνες του έτους (Ιούλιος και Αύγουστος) από πλευράς διακίνησης επιβατών και οχημάτων.