Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΑΡΤΑ: Ημερίδα του ΤΕΙ για τις ασθένειες στις καλλιέργειες

Το ΤΕΙ Ηπείρου, στo πλαίσιo του προγράµµατος «Νέα Γνώση», διοργανώνει ημερίδα µε θέµα: «Νέες σοβαρές απειλές από εχθρούς και ασθένειες για τις καλλιέργειες της χώρας μας - η βιολογική καταπολέµηση ως µέσο διαχείρισης».Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει αποτίμηση του έργου με θέμα: «Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου Metcalfa pruinosa (Say) στην Ήπειρο και η αντιμετώπισή του με τη μέθοδο της...
Κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης».Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις10:00 στην Άρτα, στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό».Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η καθηγήτρια του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου ∆ήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα.