Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΑΜΑΝΤΑ: Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων,σήμερα  Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στα Πράμαντα, για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και πλατειών της Δημοτικής ενότητας Κατσανοχωρίων, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «06 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνική Συμμετοχή.
Το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ κατέστησε πιο...
λειτουργικές και ελκυστικές τις πλατείες μέσα από την αισθητική αναβάθμιση των χώρων, τη διαμόρφωση και επέκταση χώρων αναψυχής και πολιτισμού, τη διατήρηση του συνόλου της χλωρίδας, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα κέντρα των χωριών.`Στην ημερίδα παρευρέθηκαν οι κκ. Τσιλογιάννης Δημήτριος Αντιδήμαρχος, Βαίτσης Νικόλαος Αντιδήμαρχος, Γιωτόπουλος Ευάγγελος Εντεταλμένος Σύμβουλος, Τοπικοί Πρόεδροι και Εκπρόσωποι της Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, το προσωπικό του Δήμου, τα παιδιά του Λυκείου Πραμάντων, δημότες κ.α.Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Ιωάννης Α. Σεντελές στην ομιλία του ανέφερε ότι η μετάβαση στη νέα διαχειριστική περίοδο 2014 - 2020, όπου στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη και η ανάδειξη της περιοχής, απαιτεί άρτιο σχεδιασμό και ολοκληρωμένο αναπτυξιακό προγραμματισμό. Επεσήμανε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, ενισχύουν την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζουν όλη την περιοχή και τόνισε ότι δημιουργούνται στέρεες βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.