Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για τις έρευνες πετρελαίου σε Άρτα-Πρέβεζα

Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο όμιλος εταιρειών «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ», διαψεύδουν δημοσιεύματα για πιθανή εμπλοκή στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας πετρελαίου στη Δ. Ελλάδα (Άρτα – Πρέβεζα, ΒΔ Πελοπόννησος και Αιτωλοακαρνανία).Όπως σημειώνεται "Τα «Ελληνικά Πετρέλαια» είναι ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός Όμιλος με ετήσιο κύκλο εργασιών 10 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη πάνω από 500 εκατ. ευρώ έχοντας διεξάγει επιτυχώς έρευνες για υδρογονάνθρακες από το...
1975 μέχρι σήμερα σε 39 περιοχές σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Λιβύη, Αλβανία και Μαυροβούνιο στις οποίες ανακαλύψαμε κοιτάσματα με πάνω από 200 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο. Το θέμα της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας έχει ήδη κριθεί θετικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση της 5ης Ιουνίου"."Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση της επιλογής. Η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έχει υποβάλλει τις τελικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τις περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο, οι οποίες έχουν συνταχθεί με αμιγώς επιχειρηματικά, περιβαλλοντικά και επιστημονικά κριτήρια συνεκτιμώντας, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης στις προηγούμενες προσφορές μας", αναφέρουν τα ΕΛΠΕ.