Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Εξ αποστάσεως προγράμματα Εξειδίκευσης στο Οικονομικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, διοργανώνει καινοτόμα Προγράμματα Εξ αποστάσεως Εξειδίκευσης (http://www.elearn. econ. uoi.gr/) διαμορφωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, στα κάτωθι αντικείμενα:

1. Ναυτιλιακά Οικονομικά
2. Ναυτιλιακές Σπουδές
3. Διαχείριση Ναυτιλιακών Πόρων
4. Ναυλώσεις και Επιχειρησιακή Εκμετάλλευση Πλοίου
5. Ναυτασφαλίσεις & η λειτουργία του Οργανισμού των Lloyds
6. Ναυτιλιακή Ιατρική Μέριμνα
7. Maritime Security
8. Κανονισμοί και Απαιτήσεις Ασφάλειας Επιβατηγών Οχηματαγωγών Πλοίων
9. Τέχνη και Τεχνική Παρουσίασης της Επιστημονικής έρευνας
10. Πολιτικές Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού
11. Ηγεσία: Επιχειρηματικά και Διαπολιτισμικά Μοντέλα
12. Διαπολιτισμική Επικοινωνία
13. Δραματοποιημένη Εκπαίδευση Στελεχών
14. Αποτελεσματική Διαχείριση Προστασίας Επίσημων Προσώπων.