Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΑΣ:Μπαίνει τάξη σε στέγαστρα και αυθαίρετες κατασκευές στο Νησί

Η αποκατάσταση της εικόνας με τις αυθαίρετες κατασκευές και τα στέγαστρα, που εμφανίζει ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της περιοχής, το Νησί, δρομολογήθηκε, μετά την χθεσινοβραδυνή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, Νίκου Γκόλα, που υπερψηφίστηκε από το σώμα, αφορούσε στην αντιμετώπιση των αυθαίρετων κατασκευών των προστεγασμάτων και των τεντών στις όψεις των καταστημάτων στο Νησί πάνω από τους κεντρικούς πεζοδρόμους, έτσι ώστε να έχουν όλοι ενιαία μορφή σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.Η αντικατάσταση ή η επισκευή θα γίνει με δαπάνες των ιδιοκτητών, σύμφωνα όμως με τις προδιαγραφές της...
μελέτης-υπόδειξης που εκπόνησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Οι διαστάσεις των κατασκευών θα πρέπει να διέπονται από τους πολεοδομικούς κανόνες που αφορούν στα παραδοσιακά σύνολα.Όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές η Δημοτική Αρχή, το Νησί είναι ένα «στολίδι» της περιοχής και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους, ώστε να εμφανίζει την καλύτερη εικόνα. Αυτό πρώτα οι ίδιοι θα πρέπει να το κατανοήσουν και -όπως εξήγησε ο κ. Γκόλας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- πριν από την συγκεκριμένη εισήγηση είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις με τους επαγγελματίες του Νησιού, ώστε να υπάρξουν οι κοινές αποφάσεις που θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας του.