Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΑΡΤΑ - Η Lidl ζητά υποδιευθυντή καταστήματος για 6ωρη απασχόληση

Η Lidl αναζητά αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό ζητά υποδιευθυντή καταστήματος για 6ωρη απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποστηρίζει και να αντικαθιστά το διευθυντή καταστήματος στα καθήκοντά του, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη διαχείριση ενός καταστήματος. Θα φροντίζει για την εξυπηρέτηση των πελατών και θα ασχολείται με εργασίες όπως διάταξη και παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες και ανεφοδιασμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, απογραφές. Θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος, την καθαριότητα και εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και την επίτευξη των στόχων, συντονίζοντας παράλληλα τους πωλητές/Ταμίες, μέσω προγράμματος εργασίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να...
διαθέτει ευχάριστη προσωπικότητα και να αποτελεί πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Να εργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια, να τον διακρίνοει ομαδικό πνεύμα, ικανότητες διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού, ενώ είναι επιθυμητό προσόν, να είναι ο υποψήφιος, απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση ευθύνης στο χώρο του εμπορίου. Η Lidl προσφέρει τη δυνατότητα να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, με αποδοχές που ξεκινούν από περίπου 1.000€ μικτά μηνιαία και να λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 20 περίπου εβδομάδων, η εταιρεία σας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο. Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ