Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ:Μέχρι και σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η παράταση στα ΚΤΕΟ για τον έλεγχο οχημάτων

Μέχρι και σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ισχύει η 20ήμερη παράταση για τα ΚΤΕΟ που είχε δοθεί από το υπουργείο Υποδομών. Αφορά όσα οχήματα συμπλήρωσαν εξάμηνο χωρίς ΚΤΕΟ στην περίοδο έως 30 Ιουνίου 2014 και σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου δεν πρόκειται να δοθεί κι άλλη παράταση. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων, η δυνατότητα να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους, αντί του αναλογούντος, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν...
εκμεταλλεύτηκε την παράταση, τότε χάνει το bonus απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης, ενώ θα βρίσκεται έκθετος έναντι προστίμου Τροχαίας αξίας 400 ευρώ και σε κάθε περίπτωση του προστίμου περί μη διενέργειας ελέγχου ΚΤΕΟ αξίας 150 ευρώ που θα ξεκινήσει να επιβάλλεται αυτόματα από 1η Ιανουαρίου 2016.