Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Αισθητικό-υπεύθυνη πωλήσεων ζητά η Fresh Line

H Fresh Line είναι μια ελληνική εταιρία παραγωγής και εμπορίας φυτικών καλλυντικών, με πάνω από 250 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με δραστηριότητα σε 16 χώρες. Η Fresh Line αναζητά: Αισθητικό-υπεύθυνη πωλήσεων για ολική και μερική απασχόληση, με έδρα τα Ιωάννινα. Απαραίτητα προσόντα:1) Απόφοιτη ΤΕΙ/ΙΕΚ/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε χώρο καταστήματος καλλυντικών, απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας και...
γνώση Η/Υ. Η υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν ανεπτυγμένες ικανότητες πώλησης και δυναμική προσωπικότητα με ευχέρεια στην επικοινωνία. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@freshline.gr Για πληροφορίες, τηλ: 210-60.22.242-3