Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Κλειστή την Δευτέρα και την Τρίτη,η 28ης Οκτωβρίου

Θα τοποθετηθεί νέος οδοφωτισμός

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου συνεχίζονται Δευτέρα και Τρίτη οι εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».Έτσι από το Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό πως απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και η κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, στην οδό 28ης Οκτωβρίου τη Δευτέρα 26/10/2015 και την...
Τρίτη 27/10/2015 από 15:00 μέχρι 23:00.Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης, όπου απαιτείται.Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.