Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΚΟΝΙΤΣΑ:Το τοπίο ως εργαλείο για την αποτελεσματική διατήρηση 
της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα συμμετοχικού σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κόνιτσας. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA), με την υποστήριξη του ΚΠΕ Κόνιτσας, στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου Medscapes, το οποίο εκπονείται από 8 οργανισμούς σε τέσσερις χώρες έχοντας στόχο την ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθοδολογίας για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση του χαρακτήρα των τοπίων της Ανατολικής Μεσογείου. Το Med-INA επέλεξε την Πίνδο ως πιλοτική περιοχή για την εφαρμογή της μεθόδου που αναπτύσσεται στο...
πλαίσιο του έργου.Αλλά τι είναι πραγματικά ένα τοπίο; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας το 2010, ως τοπίο νοείται μία περιοχή, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο, της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων. Η έννοια του τοπίου επομένως υπερβαίνει την έννοια του «φυσικού» ή του «όμορφου» και αναφέρεται στο σύνολο των περιοχών, είτε αυτές θεωρούνται ως «υποβαθμισμένες» είτε ως «καθημερινές». Τα τοπία είναι δυναμικά και συνεχώς εξελισσόμενα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού διαχείρισης και όχι απλά της προστασίας όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Η μελέτη του τοπίου στοχεύει ακριβώς στο να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής, ενσωματώνοντας με ουσιαστικό τρόπο τις αντιλήψεις και τις απόψεις των ανθρώπων της περιοχής που αφορά, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.Η χθεσινή ημερίδα είχε διπλό στόχο. Την ενημέρωση των κατοίκων και φορέων της περιοχής για τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου και τη διεξαγωγή ανοιχτής και εφ’ όλης της ύλης συζήτησης σε σχέση με τη διαχείριση του τοπίου της περιοχής, με σημείο αφετηρίας την ορεινή κτηνοτροφική περιοχή της πρώην κοινότητας Φούρκας και γενικό πεδίο αναφοράς το σύνολο του Δήμου Κόνιτσας.Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν η αλλαγή του χαρακτήρα του τοπίου από αγρο-κτηνοτροφικό σε φυσικό, εξαιτίας της εγκατάλειψης των παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εξετάστηκαν οι επιμέρους παράγοντες που συνεισέφεραν σε αυτές τις αλλαγές και συζητήθηκαν οι σημερινές προκλήσεις, καθώς και οι δυνατότητες που ανοίγονται προς μια ενεργό διαχείριση του τοπίου σε τοπικό επίπεδο, με άξονα την ενίσχυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιοχής και το συντονισμό των επιμέρους δράσεων ανάδειξης της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.To Έργο MedScapes είναι μια διετής συνεργασία ανάμεσα σε οχτώ οργανισμούς και πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ιορδανία, την Κύπρο, και το Λίβανο. Το πρόγραμμα, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και περιλαμβάνεται στις χορηγίες του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.enpi-medscapes.org