Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την ενίσχυση των τουριστικών και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και την επιχορήγηση πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τρεις νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των τουριστικών και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και την επιχορήγηση πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, σε συναφές με τις σπουδές τους αντικείμενο, αναμένεται να προχωρήσει,το υπουργείο Οικονομίας, σύμφωνα με πληροφορίες.Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 220 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 5.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ θα ενισχυθούν περίπου 700 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια επίτροπος περιφερειακής ανάπτυξης κ. Κορίνα Κρέτσου, είχε συναντήσεις τόσο με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όσο και με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, με στόχο να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ.Τα προγράμματα που προαναγγέλθηκαν είναι τα εξής:


1) Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να κυμανθεί από 30.000 έως και 300.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του κόστους της επένδυσης.Στις επιλέξιμες ενέργειες - δαπάνες περιλαμβάνονται οι εξής: α) ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτηριακών και λοιπών υποδομών β) παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος, γ) παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑμεΑ, κ.λπ.), δ) πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, ε) προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, στ) αμοιβές συμβούλων, ζ) μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.Ο προϋπολογισμός της δράσης έχει καθοριστεί στα 50 εκατ. ευρώ που θα κατανεμηθεί (από 25 εκατ. ευρώ) στους δύο κύκλους του προγράμματος.

2) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων προσδιορίζεται στους 2.800 πτυχιούχους.Ποιους αφορούν: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά. Oι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε: επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα χορηγηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016).

3) Νεοφυής επιχειρηματικότητα
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησής τους θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως και τις 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.Καλυπτόμενες δραστηριότητες και δαπάνες: Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές.Ειδικότερα, θα επιχορηγηθούν δαπάνες για την απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού, την κάλυψη του λειτουργικού κόστους (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός κ.ο.κ.Ο προϋπολογισμός της δράσης έχει προσδιοριστεί στα 120 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται στις 2.500 νέες επιχειρήσεις και στις 4.500 νέες θέσεις εργασίας.