Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Σύμβουλο πώλησης θα προσλάβει η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, με εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων. O υποψήφιος, θα έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Ο ρόλος, απαιτεί πολύ καλή γνώση των προϊόντων και των τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές ενέργειες-καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά και επίτευξη στοχοποιήσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, γνώση αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση. Όποιος επιλεγεί για τη θέση, θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική φιλοσοφία της εταιρείας. Επίσης θα παρακολουθήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού του ρόλου. Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής του εκπαίδευσης θα γνωρίσει την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες της εταιρείας. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 216-30.03.000