Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων από το ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και σήμερα Τρίτη!

To TEI Hπείρου, για πρώτη φορά, προκήρυξε την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων (εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) για την κατ’ εξοχήν κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των τμημάτων του.Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή να...
είναι υποψήφιοι διδάκτορες.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 06-10-2015.Η προκήρυξη με όλες τις σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου (www.teiep.gr) και στα site των τμημάτων.