Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Δημοπρατήσεις σημαντικών έργων και αποκαταστάσεις ζημιών

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,εενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση νέων έργων που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου και συγκεκριμένα για:
-Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Πάδες – Άρματα - Δίστρατο, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
-Αποκατάσταση οδού Ταμπούρια – Μεσούντα, κατασκευή σαρζανέτ, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
-Τεχνικά έργα κατασκευής βραχοπαγίδων με φράκτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων ανάντη πρανούς του...
τμήματος Πάργα-Ανθούσα της 5ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. (Επαναδημοπρατείται καθώς ο πρώτος διαγωνισμός ήταν άγονος).
-Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. (Π.Ε. Πρέβεζας) Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής, προϋπολογισμού 21.000 ευρώ.
«Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.
Ακόμη, αποφασίστηκε η δημοπράτηση του έργου "Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα "Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου"", με προϋπολογισμό 59.980 ευρώ.

Ανάδοχοι για οδικά και αντιπλημμυρικά έργα
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε αναδόχους για τα έργα:
Α΄ Οδικά
«Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος: R.V.R.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
«Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 43.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γ. Μυριούνης.
«Αποκατάσταση οδού προς Αμάραντο», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Aνάδοχος: Πανηπειρωτική ΑΤΕ
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας" προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Τσομπίκος.
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι" προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Μιλτ. Κουμπής και ΣΙΑ
«Αποκατάσταση εισόδου Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σπ. Βλάχας
«Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Ανατολική – Κατομίστα», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ιωάννης και Αλεξ. Γέροντας Ο.Ε.
"Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Όρια νομού - Δαφνωτή - Σκούπα - Ροδαυγή», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Φούκας.
«Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 67.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ.
"Συντηρήσεις – τεχνικά έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Μπενετάτος.
Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19 Πρέβεζας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Χαρίκλεια Τριβλή.
Β΄ Αντιπλημμυρικά
«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Π.Ε. Άρτας", προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεωρ. Μπαζούκης
«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά (Αβαρίτσα)», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
«Συντήρηση αρδευτικού – αποστραγγιστικού αύλακα στην περιοχή «Ψαθιές» οικισμού Ρόκκα Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 7.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γ. Μπαζούκης.