Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Άρχισε η καταβολή της 4ης δόσης στις Σχολικές Επιτροπές

Με έγγραφο που έστειλε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), προς τις Σχολικές Επιτροπές όλης της χώρας, ενημερώνει τους διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι ξεκίνησε η καταβολή της 4ης δόσης στις Σχολικές Επιτροπές, που αντιστοιχεί στο 10%, της συνολικής χρηματοδότησης τους. Για το λόγο αυτό -στο ίδιο έγγραφο- καλεί τους...
προέδρους των σχολικών να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.