Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στην αναστολή πλειστηριασμών

Λόγω των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι σε Δημόσιο και ιδιώτες, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, το προσωρινό καθεστώς αναστολής πλειστηριασμών. Η σχετική υπουργική απόφαση, δημοσιεύτηκε ήδη στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης και φέρει την υπογραφή των υπηρεσιακών υπουργών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Γ. Χουλιαράκη και Δ. Παπαγγελόπουλου αντίστοιχα. Ουσιαστικά δίνει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου της ισχύος της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου και προβλέπει...
αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών. Η νέα υπουργική απόφαση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.