Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών 6ης/22-7-2015 και 7ης/29-7-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην...
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας )
3. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)