Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για έργα οδικών, αγροτικών, αθλητικών υποδομών, πολιτισμού και περιβάλλοντος

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε αναδόχους έργων και ενέκρινε τη δημοπράτηση νέων στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Τα έργα αφορούν οδικές, αγροτικές, αθλητικές υποδομές, τον πολιτισμό και το περιβάλλονΑναλυτικά:Αναδείχθηκαν ανάδοχοι για τα έργα:
-Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας, προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος: Δημήτριος Μπενετάτος
-Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας, προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
-Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά), προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300. Ανάδοχος: Αθανάσιος Δ. Πρόκος.
-Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην...
Τ.Κ. Κοσμηράς, προϋπολογισμού 17.500 ευρώ. Ανάδοχος: ΑΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.
-Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προς Κρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
-Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 55.000. Ανάδοχος: Ηλίας Κατσιμπόκης.
-Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 55.000. Ανάδοχος Άγγελος Τσιμπίκης.
Επίσης η Ο.Ε. ανέδειξε ανάδοχο (Παντελής Καμαρινός) για "τεχνική μελέτη περιβάλλοντος έργων συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας", προϋπολογισμού € 16.500
Με άλλες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, δημοπρατούνται τα έργα:
-Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 246.000.
-Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία προϋπολογισμού 85.000 ευρώ.
-Αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
-Αποκατάσταση αναβαθμού στον π. Βουρκόλακα Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Κόνιτσας, προϋπολογισμού € 25.000.
-Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
-Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας, προϋπολογισμού € 50.000 (Επαναδημοπράτηση δεδομένου ότι η αρχική δημοπρασία του απέβη άγονος).
-Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 40.000.
-Μελέτη αρδευτικού έργου (αλλαγή τρόπου άρδευσης) μέσω ρου Καλαμά, προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534.