Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΟΧΗ- Μέχρι και σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις

Τρεις (3) θέσεις επιστημονικού-ερευνητικού προσωπικού προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί. Οι θέσεις αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά οι προσφερόμενες θέσεις είναι οι εξής:
1) Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της ...
τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα (Φοιτητής, Καλή γνώση μοριακών τεχνικών, κυτταροκαλλιεργειών-primary hepatocyte cultures). Καταληκτική ημερομηνία: 25/09/2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ

2) Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα (Φοιτητής, Γνώση μοριακών τεχνικών, κυτταροκαλλιεργειών-primary hepatocyte cultures). Καταληκτική ημερομηνία: 25/09/2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ

3) Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα (Φοιτητής, Εμπειρία στην Ανάπτυξη και διατήρηση διαγονιδιακών στελεχών πειραματοζώων (ποντικών)). Καταληκτική ημερομηνία: 25/09/2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ