Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ημερίδα για αιρετά και επιτελικά στελέχη ΟΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ως ο στρατηγικός πυλώνας διαμόρφωσης και υποστήριξης των δημόσιων πολιτικών, έχει ξεκινήσει ευρύτερη συνεργασία με τους ΟΤΑ, μέσω στοχευμένων επιμορφωτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών δράσεων που θα ανταποκρίνονται στην οργάνωση των υπηρεσιών τους και θα εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει στα Ιωάννινα, στις 2 Οκτωβρίου 2015, επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Οργάνωση Υπηρεσιών και...
Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ» που απευθύνεται στα αιρετά και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των Δήμων και των φορέων τους, οι οποίοι εντάσσονται γεωγραφικά και διοικητικά στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας είναι οι ακόλουθες:
Οργάνωση και Διοίκηση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους
Αναπτυξιακός ρόλος των ΟΤΑ - Αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία
Ανοιχτή Δημοκρατική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «Du Lac» από τις 09:00 έως τις 16:00.