Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - H Vivechrom ζητά πωλητή

H Vivechrom SA, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο χρωμάτων, μέλος του ομίλου της AkzoNobel, στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητά πωλητή με έδρα τα Ιωάννινα. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας πωλήσεων. Θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων, μεγιστοποιώντας την κάλυψη της περιοχής ευθύνης του και βελτιστοποιώντας την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη πελατών. Θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πωλήσεων 3 ετών τουλάχιστον, κατά προτίμηση σε παρεμφερή κλάδο, εμπειρία σε επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων, άριστη επικοινωνία και διαπραγματευτική ικανότητα, κατανόηση και ικανότητα μετάδοσης τεχνικών χαρακτηριστικών και...
ιδιοτήτων που σχετίζονται με την γκάμα προϊόντων μας, επιχειρηματικότητα και μεθοδικότητα προσέγγισης πελατολογίου, να είναι ενθουσιώδης, καλά οργανωμένος και αυτο-κινητοποιούμενος, να είναι πελατοκεντρικός, σχετικά αυτόνομος και απολύτως αξιόπιστος και είναι επιθυμητή η χρήση MS office, εξοικείωση με εφαρμογές CRM. Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός+bonus βάσει επίτευξης αποτελεσμάτων), πρόσθετες παροχές (αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ipad κ.α.), ιδιωτική ασφάλιση ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητα και προοπτική εξέλιξης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 801 11 55 600. Για αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: contact@vivechrom.gr