Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ" ζητούν Στέλεχος Λογιστηρίου

Ο όμιλος "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Pack ABEE", αναζητά να προσλάβει ένα άτομο με την ειδικότητα: Στέλεχος Λογιστηρίου, που υπάγεται ως θέση στo διευθυντή Λογιστηρίου της εταιρείας και έχει ως έδρα τα Ιωάννινα. Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται η καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής, η καθημερινή συμφωνία λογαριασμών πελατών-προμηθευτών-τραπεζών, η καταχώρηση παρακρατούμενων φόρων και σύνταξη των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων), η κατάρτιση μηνιαίων report, η συμμετοχή στη διαδικασία μηνιαίας κοστολόγησης της εταιρείας, η συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και η συνεργασία με ελεγκτές της εταιρείας. O ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ηλικία έως 35 ετών, προϋπηρεσία 3 ετών σε λογιστήριο βιομηχανίας, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Φορολογία Επιχειρήσεων, άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency), άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) και χρήσης ERP, απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής κοστολόγησης, επιθυμητή γνώση των προγραμμάτων της SAP (BPC, BI), ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη και αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα. Για εκδήωση ενδιαφέροντος, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: career@thraceplastics.gr. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-98.75.000.