Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Σύμβουλο πωλήσεων για την Ήπειρο ζητά η εταιρεία "Μέγας Γύρος Α.Ε."

Η εταιρεία "Μέγας Γύρος ΑΕ", που κατέχει ηγετική θέση στην επεξεργασία και εμπορία προϊόντων κρέατος ενδιαφέρεται να προσλάβει σύμβουλο πωλήσεων για την περιοχή της Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. Οι υποψήφιοι θα έχουν ως αρμοδιότητες, τον εντοπισμό, την προσέγγιση και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου, τη διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου, την ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και αξιολόγηση της συνολικής αξίας για τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, τις επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, παρουσίαση προϊόντων, προτάσεις συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνιών. Θα έχει συνεργασία με τους αντιπροσώπους και θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των παραγγελιών, τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές με τα αποτελέσματα, τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες των πελατών, την παρακολούθηση, μελέτη και...
ανάλυση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς, ενώ όπως είναι φυσικό θα πραγματοποιεί ταξίδια κάθε εβδομάδα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε πωλήσεις Β2Β κατά προτίμηση HO.RE.CA, να διαθέτουν δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα, επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, καλή γνώση H/Y (MS office), προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην επίτευξη των στόχων, να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης, να έχει ηλικία έως 45 ετών, ενώ πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο, άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-55.84.098 και στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, στο e-mail: info@megasyeeros.gr (υπόψη: Διεύθυνσης Πωλήσεων).