Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Δυο νέα καταστήματα σε Ιωάννινα και Πρέβεζα για την FAMOUS SHOES

Το Franchise της FAMOUS, ως επιλογή επιχειρηματικής δραστηριότητας προσφέρει την ασφάλεια και τη συνεχή πολυεπίπεδη υποστήριξη που χρειάζεται κάθε νέος επιχειρηματίας προκειμένου να επιτύχει. Με μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε θέματα τιμής, ποιότητας και design προϊόντων, η FAMOUS έχει δημιουργήσει και αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό σύστημα franchise, το οποίο αφορά σε ένα ιδιαίτερο και εύκολα αναγνωρίσιμο τύπο καταστήματος με συγκεκριμένο διασχηματισμό, το οποίο συνδυάζει την πολυτέλεια με το χαμηλό κόστος επένδυσης, και περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα αναφορικά με τη λειτουργία και την συνεχή εξέλιξη των καταστημάτων.Έχοντας υιοθετήσει το franchising ως...
στρατηγική ανάπτυξης, η FAMOUS παρέχει μια νέα και μοναδική πρόταση συνεργασίας με την ονομασία «FAMOUS POINT».Απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα σε ημικεντρικές περιοχές.Το κόστος για την κατασκευή και λειτουργία ενός καταστήματος FAMOUS είναι 15.000 Ευρώ. Το κόστος αυτό ανάλογα με το εμβαδό και την κατάσταση κάθε καταστήματος αναλύεται ως εξής:
10.000 για επίπλωση
15.000 για αγορά εμπορεύματος και
Entry Fees και Royalties δεν υπάρχουν.Βασική προϋπόθεση της συγκεκριμένης πρότασης μας είναι το κατάστημα να λειτουργεί από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.Για περισσότερες πληροφορίες FBS - 2106540681!