Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Το Γυμνάσιο Περάματος συμμετέχει στο Erasmus+

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ συμμετέχει το Γυμνάσιο Περάματος κατά τη διάρκεια των Σχολικών ετών 2015-16 και 2016-17, συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκές δράσεις. Τίτλος του νέου προγράμματος, «Παρουσιάζοντας Θρύλους σε όλη την Ήπειρο στα Ευρωπαϊκά Σχολεία».Το Πρόγραμμα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση (την υπογράφει ο Δ/ντής του Γυμνασίου Αθ. Τσάνης) είναι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ εννέα Σχολείων από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τουρκία!Περιλαμβάνει τρεις διακρατικές συναντήσεις, πέντε βραχύχρονες ανταλλαγές ομάδων μαθητών και...
πέντε βραχύχρονες κοινές δράσεις κατάρτισης προσωπικού.Έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και τους καθηγητές, μέσα από την έρευνα ντόπιων και Ευρωπαϊκών θρύλων, να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη γεωγραφία, την ιστορία, τις ξένες γλώσσες, την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, τα πολυμέσα, τη γαστρονομία κ.λπ..