Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εκ νέου η υποβολή των αιτήσεων των Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Για εγγραφή στους Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής

Tο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν, κατά περίπτωση, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2015-2016. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015. Υπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς να...
απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η εκ νέου υποβολή των αιτήσεων. προκλήθηκε ύστερα από το λάθος του υπουργείου Παιδείας, που ανέγραψε λάθος ΦΕΚ στα σχετικά έγγραφα. Στα Γιάννενα οι αιτήσεις των Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποβάλλονται στα Γραφεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.