Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι έφοροι, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, οι γραμματείς και οι υπάλληλοι για τις εκλογές

Το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων και δημοσίων υπαλλήλων για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους, καθορίζει απόφαση των υπηρεσιακών υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αντώνη Μανιτάκη και Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη. Στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται, ότι στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές τους, καταβάλλεται ποσό 95,00 € για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό 80,00 € για...
κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, καταβάλλεται ποσό 70,00 € για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης, ενώ στους αναπληρωτές εφόρους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης, ενώ στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ορίζονται δύο (2) ημέρες απασχόλησης. Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τη μετάβαση από την έδρα του δικαιούχου στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο ή εφετείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανάχιλιόμετρο, για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση και προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. έως την Τρίτη, 29η Σεπτεμβρίου 2015. Πέραν της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.