Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Μέχρι 18 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις ,για τους απορριφθέντες στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλλει αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες απορριφθέντων, με βάση τον ηλεκτρονικό αριθμό αίτησης, στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών.Για υποβολή ενστάσεων και προσφυγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του...
Δήμου Ιωαννιτών (Αβέρωφ 6 – 2ος όροφος, τηλ. 2651361394) μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες 09:00-14:00.